Ancilla College

Introduction

Read the Official Description

מכללת Ancilla הוא מוסד מדעי רוח להשכלה גבוהה בחסות השפחות הירודות של ישו. המסורת הדתית של המכללה היא קתולית אבל האקלים שלה הוא ecumenical- פתוח לכל אדם המבקש לרכוש השכלה והזדמנות. Ancilla משרת אוכלוסייה מגוונת עם כיתות קטנות, שיעורים מקיפים ותמיכת למידה אישית, ואינטראקציה אישית. מכללת Ancilla מציע מעל שני תוכניות תריסר מידה שונות שהופכות ולהעצים סטודנטים כדי להשיג את מטרות אקדמיות גבוהות, לבנות מיומנויות למידה לכל חיים, להשיק קריירה מוצלחת לרדוף חייהם מרוכזי ערכים.

 • היסטוריה: נוסדה בשנת 1937 על ידי קבוצה של נזירות קתוליות, השפחות הירודות של ישו.
<li>Ancilla &#1502;&#1510;&#1497;&#1506; &#1506;&#1502;&#1497;&#1514;&#1497;&#1501; &#1502;&#1506;&#1500;&#1493;&#1514; &#1499;&#1497; &#1514;&#1513;&#1497;&#1511; &#1511;&#1512;&#1497;&#1497;&#1512;&#1492; &#1488;&#1493; &#1492;&#1506;&#1489;&#1512;&#1492; &#1502;&#1499;&#1500;&#1500;&#1493;&#1514; &#1493;&#1488;&#1493;&#1504;&#1497;&#1489;&#1512;&#1505;&#1497;&#1496;&#1488;&#1493;&#1514; &#1489;&#1499;&#1500; &#1502;&#1511;&#1493;&#1501;.</li>
<li>Ancilla &#1502;&#1510;&#1497;&#1506;&#1492; &#1502;&#1506;&#1500; &#1514;&#1512;&#1497;&#1505;&#1512; &#1513;&#1504;&#1497; &#1502;&#1505;&#1500;&#1493;&#1500;&#1497;&#1501; &#1513;&#1493;&#1504;&#1497;&#1501; &#1500;&#1492;&#1510;&#1500;&#1495;&#1492;: &#1500;&#1514;&#1493;&#1488;&#1512; &#1489;&#1506;&#1493;&#1500;&#1501; &#1492;&#1488;&#1502;&#1497;&#1514;&#1497;.</li>
<li>&#1488;&#1514;&#1492; &#1500;&#1488; &#1514;&#1500;&#1498; &#1500;&#1488;&#1497;&#1489;&#1493;&#1491; &#1489;&#1514;&#1493;&#1498; &#1492;&#1492;&#1502;&#1493;&#1503;: Ancilla &#1497;&#1513; &#1499; -500 &#1514;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1497;&#1501;.</li>
<li>&#1511;&#1496;&#1504;&#1492;, &#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1492; &#1489;&#1499;&#1497;&#1514;&#1492; &#1488;&#1497;&#1504;&#1496;&#1512;&#1488;&#1511;&#1496;&#1497;&#1489;&#1497;&#1514;: &#1497;&#1495;&#1505; &#1492;&#1514;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;-&#1492;&#1505;&#1490;&#1500; &#1492;&#1493;&#1488; &#1512;&#1511; 11: 1.</li>
<li>&#1489;&#1493;&#1490;&#1512;&#1497;&#1501;: 78% &#1502;&#1492;&#1514;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1497;&#1501; &#1513;&#1500;&#1504;&#1493; &#1489;&#1492;&#1510;&#1500;&#1495;&#1492; &#1488;&#1514; &#1500;&#1497;&#1502;&#1493;&#1491;&#1497;&#1492;&#1501; &#1488;&#1493; &#1500;&#1492;&#1506;&#1489;&#1497;&#1512; &#1500;&#1492;&#1502;&#1513;&#1497;&#1498; &#1488;&#1514; &#1500;&#1497;&#1502;&#1493;&#1491;&#1497;&#1492;&#1501; &#1514;&#1493;&#1498; 5 &#1513;&#1504;&#1497;&#1501;.<img class="image-element pull-right half-width" src="//www.masterstudies.com/element_db/27/27191_IMG_0258.jpg" alt="" title=""/></li> <li>&#1505;&#1497;&#1493;&#1506; &#1508;&#1497;&#1504;&#1504;&#1505;&#1497;: 85% &#1502;&#1492;&#1514;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1497;&#1501; &#1513;&#1500;&#1504;&#1493; &#1500;&#1511;&#1489;&#1500; &#1510;&#1493;&#1512;&#1492; &#1499;&#1500;&#1513;&#1492;&#1497; &#1513;&#1500; &#1505;&#1497;&#1493;&#1506;; 3.8 &#1502;&#1497;&#1500;&#1497;&#1493;&#1503; $ &#1489;&#1513;&#1504;&#1514; &#1502;&#1506;&#1504;&#1511;&#1497;&#1501; &#1493;&#1502;&#1500;&#1490;&#1493;&#1514; &#1492;&#1502;&#1493;&#1506;&#1504;&#1511; &#1500;&#1514;&#1500;&#1502;&#1497;&#1491;&#1497; Ancilla &#1489;&#1513;&#1504;&#1492; &#1513;&#1506;&#1489;&#1512;&#1492;.</li>
<li>&#1488;&#1514;&#1500;&#1496;&#1497;&#1511;&#1492;: 18 &#1510;&#1493;&#1493;&#1514;&#1493;&#1514; NCJAA, &#1499;&#1493;&#1500;&#1500; &#1489;&#1497;&#1497;&#1505;&#1489;&#1493;&#1500; &#1500;&#1490;&#1489;&#1512;&#1497;&#1501;, &#1490;&#1489;&#1512;&#1497;&#1501; &amp; &#1499;&#1491;&#1493;&#1512;&#1505;&#1500; &#1504;&#1513;&#1497;&#1501;, &#1490;&#1489;&#1512;&#1497;&#1501; &amp; &#1504;&#1513;&#1497;&#1501; &#1513;&#1500; &#1490;&#1493;&#1500;&#1507;, &#1490;&#1489;&#1512;&#1497;&#1501; &amp; &#1504;&#1513;&#1497;&#1501; &#1513;&#1500; &#1499;&#1491;&#1493;&#1512;&#1490;&#1500;, &#1500;&#1511;&#1512;&#1493;&#1505; &#1513;&#1500; &#1490;&#1489;&#1512;&#1497;&#1501;, &#1499;&#1491;&#1493;&#1512;&#1505;&#1500; &#1504;&#1513;&#1497;&#1501;, &#1499;&#1491;&#1493;&#1512;&#1506;&#1507; &#1504;&#1513;&#1497;&#1501;, &#1513;&#1497;&#1514;&#1493;&#1507; &#1488;&#1491; &#1502;&#1506;&#1493;&#1491;&#1491;, &#1493;&#1500;&#1512;&#1511;&#1493;&#1491; &#1514;&#1495;&#1512;&#1493;&#1514;&#1497;&#1497;&#1501;-ed &#1513;&#1497;&#1514;&#1493;&#1507;.</li> 
<li>&#1506;&#1513;&#1512;&#1493;&#1514; &#1508;&#1506;&#1497;&#1500;&#1493;&#1497;&#1493;&#1514; &#1493;&#1511;&#1489;&#1493;&#1510;&#1493;&#1514; &#1489;&#1511;&#1502;&#1508;&#1493;&#1505;: &#1492;&#1505;&#1496;&#1493;&#1491;&#1504;&#1496;&#1497;&#1501; &#1513;&#1490;&#1512;&#1497;&#1512;&#1497;&#1501;, &#1508;"&#1488;, &#1492;&#1502;&#1502;&#1513;&#1500;&#1492; &#1505;&#1496;&#1493;&#1491;&#1504;&#1496;, &#1492;&#1488;&#1490;&#1493;&#1491;&#1492; &#1499;&#1489;&#1493;&#1491; Phi Theta Kappa, &#1491;&#1488;&#1504;&#1505; &#1511;&#1500;&#1488;&#1489;, &#1489;&#1488;&#1493;&#1500;&#1497;&#1504;&#1490; &#1493;&#1506;&#1493;&#1491;.</li>
<li>&#1502;&#1497;&#1511;&#1493;&#1501;: &#1513;&#1511;&#1496;, &#1499;&#1508;&#1512;&#1497;, &#1489;&#1511;&#1502;&#1508;&#1493;&#1505; &#1502;&#1497;&#1493;&#1506;&#1512; &#1500;&#1497;&#1491; &#1508;&#1500;&#1497;&#1502;&#1493;&#1514;, &#1489;&#1510;&#1508;&#1493;&#1503; &#1488;&#1497;&#1504;&#1491;&#1497;&#1488;&#1504;&#1492; (&#1512;&#1511; &#1513;&#1506;&#1492; &#1493;&#1495;&#1510;&#1497; &#1504;&#1505;&#1497;&#1506;&#1492; &#1502;&#1513;&#1497;&#1511;&#1490;&#1493;).</li>

מכללת Ancilla מציעה תוכניות תואר עמית באיכות גבוהה קטנים, שיעורים אישיים בראשות סגל מעודד. להתחיל את המסע שלך איתנו ואתה יכול ללכת לשום מקום. אנחנו נעזור לכם בכל שלב של הדרך.

 • חַקלָאוּת
 • מדעי בעלי חיים
 • מדעי התנהגות
 • מנהל עסקים
 • תקשורת: תקשורת המון
 • מחקרי תקשורת
 • מערכות מידע ממוחשבות
 • משפט פלילי
 • אומנות הבישול
 • חינוך לגיל הרך
 • חינוך יסודי
 • אנגלית
 • טכנולוגיה סביבתית
 • מדע תרגיל
 • לימודים כלליים
 • מדע הבריאות
 • היסטוריה
 • אירוח ותיירות
 • לוגיסטיקה ומערכות מלאות
 • אחות Licensed מעשית אחות מוסמכת (LPN כדי RN)
 • סיעוד (RN)
 • מחקרי בריאות מקצועיים
 • לימודי דת
 • מדע
 • השכלה תיכונית
 • ניהול ספורט
 • תֵאוֹלוֹגִיָה

דיור על-קמפוס חדש מדהים:

יש אולמות המגורים החדשים המותג שלנו חדרים זוגיים מרווחים, כל אחד עם אמבטיה פרטית. מתקני רשתות, כביסה אלחוטיות ותוכניות ארוחה מלאות כלולים.

שימו לב לתלמידים יחידים

עם יחס תלמיד-סגל של 12 ל -1 תקבל יחס אישי בבית Ancilla. אין לנו אולמות-רק הרצאה ענקית סגל ואנשי צוות אשר להכיר אותך ואת לתמוך במטרות שלך.

נגיש ויעיל

תלמידי בית Ancilla נוטים יותר בוגר בזמן, מקבל יתרון על קריירה או תואר של ארבע שנים. יותר מ -97 אחוזים מהבוגרים שלנו לדרג החוויה החינוכית שלהם כאן כמו "מרוצה מאוד" ומעלה.

חינוך משתלם, ערך גבוה

אנחנו המכללה הפרטית בעלות הנמוכה ביותר באינדיאנה עם שכר לימוד הנעול באותו השיעור נמוך כל עוד אתה סטודנט במשרה מלאה. אין הפתעות, אין שכר לימוד!

אנחנו מאמינים בך.

מכללת Ancilla, נוסדה בשנת 1937, הוא מוכר על ידי הוועדה להשכלה הגבוהה, מועצת המדינה של אינדיאנה לסיעוד והוא חבר של המכללות העצמאיות של אינדיאנה.

This school offers programs in:
 • אנגלית

צפה Associate of Applied Science » צפה Associate of Science » צפה BScs »

Programs

מוסד לימודים זה גם מציע:

Associate of Applied Science

מקורבו של המדע היישומי במערכות מידע ממוחשבות

בקמפוס תכנית מלאה 2 שנים September 2019 ארצות הברית Donaldson

בשנת מערכות מידע הממוחשבת של Ancilla קולג '(CIS) התכנית תלמד טכנולוגיית מחשב ומיומנויות תוכנה. שותפתך of Applied Science (AAS) תואר יספק לך עם הידיים על חוויות, הכשרה מיומנות וידע הקשורים יישומי מחשב, אבטחת הרשת, עיצוב אתרים וטכנולוגיות מידע חדש ... [+]

בשנת מערכות מידע הממוחשבת של Ancilla קולג '(CIS) התכנית תלמד טכנולוגיית מחשב ומיומנויות תוכנה. שותפתך of Applied Science (AAS) תואר תספק לך עם ידות על חוויות, הכשרה מיומנת וידע הקשורים יישומי מחשב, אבטחת רשת, עיצוב אתרים וטכנולוגיות מידע חדישים.

תלמד לפתור בעיות, לכתוב קוד תכנית בסיסי וללמוד כיצד לפתח אפליקציות תוכניות רשת. אתה תהיה מסוגל לעבוד עם טכנולוגיה כדי ליצור פתרונות, לחשוב באופן ביקורתי להסתגל כלים משתנים בסביבות מקוונות.... [-]


מקורבו של המדע היישומי בניהול אמנות הבישול

בקמפוס תכנית מלאה September 2019 ארצות הברית Donaldson

את AAS בניהול אמנות הבישול מכין סטודנטים Ancilla עבור קריירה מוצלחת בתחום הולך וגדל. טבחים מקצועיים לעבוד מסעדות, אתרי נופש, בתי מלון, בתי חולים, ומשרדים ראשיים. להיות שף, עבור אנשים רבים, הוא הצעד הראשון בבניית עסק בשירות מזון או ניהול אתר נופש ... [+]

בנינו חדר אוכל ומרכז חיים סטודנטיאלים עם מטבח הוראה בשנת 2016. אתה יכול להיות בין המחלקה הראשונה בתכנית אמנות בישול החדשה שלנו.

את AAS בניהול אמנות הבישול מכין סטודנטים Ancilla עבור קריירה מוצלחת בתחום הולך וגדל. טבחים מקצועיים לעבוד מסעדות, אתרי נופש, בתי מלון, בתי חולים, ומשרדים ראשיים.

להיות שף, עבור אנשים רבים, הוא הצעד הראשון בבניית עסק בשירות מזון או ניהול אתר נופש. אתה תמצא שפים בבתים פרטיים, על סיפון ספינות שייט, וכפי ספקים במשאיות מזון מתקדמים.... [-]


Associate of Science

חבר למדע בלימודי הסביבה

בקמפוס תכנית מלאה 4 סמסטרים September 2019 ארצות הברית Donaldson

תכנית הטכנולוגיה הסביבתית מציעה מגוון של שיעורים העוסקים כיצד מדע מתייחס עולם הטבע. החשיבות העיקרית של הבנה בסיסית של המדע הוא הדגיש תוך התמקדות הכרת הנושאים הנוכחיים במדע וכיצד הם משפיעים על חיי היומיום שלנו ... [+]

תכנית הטכנולוגיה הסביבתית מציעה מגוון של שיעורים העוסקים כיצד מדע מתייחס עולם הטבע. החשיבות העיקרית של הבנה בסיסית של המדע הוא הדגיש תוך התמקדות הכרת הנושאים הנוכחיים במדע וכיצד הם משפיעים על חיי היומיום שלנו.

המטרות של תכנית הטכנולוגיה הסביבתית הנן לספק קורסי השכלה כללית הנדרש עבור הסטודנטים רחבים, וכן על מנת לספק ידע בסיסי מתאים מדע עבור תשתית להמשך בכל המדעים (פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, גיאולוגיה, האסטרונומיה או חקלאות) עם העברה למוסד בכיר. קורסים אלה נועדו ללמד ולפתח שיטות מדעיות כצורה של ניתוח ביקורתי של בעיות ותופעות ו / או לפתח את השימוש של ניתוח מתמטי כדי לפתור בעיות כמותיות.... [-]


חבר למדעים בניהול ספורט

בקמפוס תכנית מלאה 4 סמסטרים September 2019 ארצות הברית Donaldson

עם 20 תוכניות אתלטי כבר במקום ועוד היד נטויה, Ancilla אינו זר לעולם הספורט. Ancilla מציעה לשייך ניהול ספורט של תואר במדע כי בתחום הספורט המקצועי מביא 14 מיליארד $ ברווח מדי שנה והיא מעסיקה יותר מ 456,000 אנשים. אחת מתוך חמישה גילים אמריקאים 6 ומעלה הוא צרכן מועדון בריאות. משנת 2008 עד 2013, צרכני מועדון בריאות גדלים ... [+]

עם 20 תוכניות אתלטי כבר במקום ועוד היד נטויה, Ancilla אינו זר לעולם הספורט. Ancilla מציעה לשייך ניהול ספורט של תואר במדע כי בתחום הספורט המקצועי מביא 14 מיליארד $ ברווח מדי שנה והיא מעסיקה יותר מ 456,000 אנשים. אחת מתוך חמישה גילים אמריקאים 6 ומעלה הוא צרכן מועדון בריאות. משנת 2008 עד 2013, צרכני מועדון בריאות מוגברים 47,700,000-53,000,000 במהלך אותה תקופת חמש שנים מ 2008 לשנת 2013. כיום, ישנם כ -59 מיליון צרכנים מועדון בריאות. כל אינדיקציה עולה כי חלק זה של התעשייה צפוי לגדול מהר יותר מהממוצע ב -7 אחוזים לעומת 2012-2022.... [-]


מקורבו של המדע במנהל עסקים

בקמפוס תכנית מלאה 4 סמסטרים September 2019 ארצות הברית Donaldson

בתכנית למנהל עסקים של מכללת Ancilla תרוויח מיומנויות עסקיות חזקות בסיס לבנות שיטות עסקיות טובות יותר. התואר שלך יספק לך חוויות ידות על וידע הקשורים חשבונאות, כלכלה, ניהול, משפט עסקי, שיווק ... [+]

בתכנית למנהל עסקים של מכללת Ancilla תרוויח מיומנויות עסקיות חזקות בסיס לבנות שיטות עסקיות טובות יותר. התואר שלך יספק לך חוויות ידות על וידע הקשורים חשבונאות, כלכלה, ניהול, משפט עסקי, ושיווק.

התואר שלך יעשה יותר לתלות על קיר-זה ייראה שלמד לפתור בעיות, לתכנן להצלחה, לחשוב באופן ביקורתי, להוביל צוות, ולהתאים לסביבות משתנות. סטודנטים עם ריכוזי עסקים מוכנים לתרום או שלא למטרות רווחות או ארגונים מוכוונת רווח כמו גם יזמים, מנהלים או אנשי מקצוע מיומנים.... [-]


מקורבו של המדע האירוח והתיירות

בקמפוס תכנית מלאה 4 סמסטרים September 2019 ארצות הברית Donaldson

עמית האירוח ותיירות של Ancilla מכללה ללימודי תואר המדע תוכנן כדי לספק תכנית לימודים אקדמית שבם חינוך במדעי רוח היטב מעוגל, ידע עסקי בכלל, ועקרונות ניהול כלליים נלמדים ובתנאי וכן מתן הידע וטיפוח מיומנויות ספציפיות עסקי אירוח, לינה, תיירות ונופש אחר ... [+]

עמית האירוח ותיירות של Ancilla מכללה ללימודי תואר המדע תוכנן כדי לספק תכנית לימודים אקדמית שבם חינוך במדעי רוח היטב מעוגל, ידע עסקי בכלל, ועקרונות ניהול כלליים נלמדים ובתנאי וכן מתן הידע וטיפוח מיומנויות ספציפיות אירוח, לינה, תיירות ועסקי בילוי נוספים.

שעות של שיעורים מוצעים

כיתות סמסטר ראשונות כרגיל

אני כותב סמינר freshman ספרות דת או פילוסופיה מבוא אירוח ותיירות

כיתות סמסטר שניות כרגיל ... [-]


Videos

Ancilla Virtual Tour